NOTEIKUMI MŪSU DRAUGI
 

Jums ir tiesības atrasties festivāla SALDUS SAULE teritorijā tikai tādā gadījumā, ja piekrītat šiem noteikumiem un tos ievērojiet.

Festivāls SALDUS SAULE ir vieta, kur kopā ar apkārtējiem baudīt labu mūziku, jauku atmosfēru un vienam otra sabiedrību.
Jebkuras agresijas izpausmes pret apkārtējiem vai cita veida antisociāla uzvedība netiks pieciesta, un vainīgais tiks nekavējoties izraidīts no teritorijas bez jebkādas kompensācijas, un bez tiesībām teritorijā atgriezties.

Ieejot festivāla teritorijā, Jūs atļaujiet, gadījumā, ja tiksiet nofotografēts vai nofilmēts, sava attēla publiskošanu presē, Internetā vai citos medijos, tajā skaitā iespējamo attēla izmantošanu festivāla reklāmas materiālos nākotnē.

Festivāla teritorijā Jums jāievēro visi festivāla organizētāju un apsardzes darbinieku norādījumi.

Festivāla teritorijā ir vietas, kuras nav piemērotas bērniem, piemēram, vietas tieši pie skatuvēm vai skaņu sistēmām u.tml. Ja ierodieties kopa ar bērniem, neatstājiet tos bez pieskatīšanas un rūpējieties par viņu drošību.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ir kaitīga veselībai - izvērtējiet, cik tuvu un cik ilgi atrodieties pie skaņu sistēmām.

Organizatori neuzņemas atbildību par:
- traumām, kuras apmeklētāji guvuši festivāla laikā - lietojiet savu veselo saprātu, esiet uzmanīgi, nepārvērtējiet savas iespējas un sargiet sevi;
- personīgo mantu bojājumiem;
- pazudušām vai nozagtām mantām - iesakām festivāla teritorijā un telšu pilsētiņā neienest un neatstāt Jums svarīgas vai dārgas lietas;
- festivāla teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Atbildību par sniegto pakalpojumu vai pārdoto preču drošību un kvalitāti pilnībā uzņemas attiecīgās preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs.

Festivāls netiks atcelts sliktu laika apstākļu dēļ, neizmantotās biļetes netiks kompensētas.

Festivāla organizētājiem ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt festivāla programmu.

Apsardzes darbiniekiem ir tiesības neielaist festivāla teritorijā apmeklētājus smagā alkohola reibumā, ja apsardzes darbinieki uzskata, ka tie varētu traucēt festivāla norisi vai apdraudēt savu un citu apmeklētāju drošību.

Lūdzam Jūs izmantot festivāla teritorijā un ap to uzstādītās atkritumu tvertnes un nepiesārņot parku.

Festivāla biļetes pieejamas festivāla mājas lapā, vietnē aula.lv, SIA "Biļešu Serviss" tirdzniecības vietās un vietnē www.bilesuserviss.lv. Iesakām neiegādāties festivāla biļetes no trešajām personām, jo tās var izrādīties viltotas vai nederīgas.

Pie ieejas festivālā Jūsu biļete tiks skanēta, tādēļ lūdzu glabājiet savu biļeti rūpīgi un neradiet iespēju kādam nokopēt to vai uz tās esošo svītrkodu - ieiet festivāla teritorijā varēs tikai pirmais apmeklētājs, kurš uzrādīs biļeti ar šādu kodu.

Biļetes nav atļauts pārdot tālāk. Biļetes atpakaļ netiek pieņemtas.

Pie festivāla ieejām atradīsies biļešu kontroles vietas, kur, uzrādot derīgu biļeti, Jums uz rokas tiks uzlikta festivāla ieejas aproce.

Visiem festivāla apmeklētājiem festivāla teritorijā jābūt derīgai festivāla aprocei. Tās var tikt pārbaudītas arī festivāla teritorijā vai teritoriju atstājot. Ja aproce tiek atzīta par nederīgu vai sabojātu, vai arī ja aproces nav, apmeklētājam jāatstāj festivāla teritorija. Festivāla aproci aizliegts nodot citām personām.

Tikai aproce, kas ir aplikta ap roku, kalpo kā derīga festivāla ieejas un uzturēšanās atļauja. Viltotas vai bojātas aproces (saplēstas, sagrieztas, sašūtas, salīmētas aproces vai aproces ar bojātiem drošības slēdžiem), kā arī aproces, kas ir uzliktas pārāk brīvi (kuras iespējams nebojājot novilkt no rokas), tiks uzskatītas par nederīgām. Personas, kas nēsās, glabās vai izplatīs viltotas biļetes vai aproces, vai par kurām būs aizdomas par līdzdalību biļešu un aproču viltošanā, tiks nodotas tiesībsargājošajām iestādēm.


Vecuma ierobežojumi

Festivāla apmeklēšanai nav vecuma ierobežojumu, tomēr ir jāievēro sekojoši noteikumi:

    Bērniem līdz 16 gadu vecumam festivāla teritorijā visu laiku jāatrodas pieaugušā pavadībā.

    Bērniem līdz 10 gadu vecumam ieeja festivālā brīva, bet tikai kopā ar vienu vai abiem vecākiem, kuriem ir derīga festivāla aproce.


Festivāla teritorijā aizliegts ienest:

    profesionālo fototehniku (tajā skaitā arī pusprofesionālus fotoaparātus ar maināmiem objektīviem);

    jebkādu video tehniku;

    lietussargus;

    ieročus, sprāgstvielas u.tml.

    narkotikas;

    pārtikas produktus, alkoholiskos dzērienus, kā arī bezalkoholiskos dzērienus - festivāla teritorijā darbosies tirdzniecības vietas, kafejnīcas un bāri, kur to visu varēsiet iegādāties;

    citus priekšmetus, kas var apdraudēt pārējo apmeklētāju ērtības vai drošību (nažus, gāzes baloniņus, stiklu, asus priekšmetus u.tml.);

    aizliegts ievest mājdzīvniekus.

Neatļauto priekšmetu un produktu nodošana glabāšanai apsardzes darbiniekiem vai festivāla organizatoriem nav paredzēta.


Festivāla teritorijā aizliegts:

    lietot atklātu uguni (sveces, grilus, eļļas lampas, pirotehniku u.tml.);

    lietot narkotiskās vielas;

    veikt jebkādu tirdzniecību, reklāmas vai promo aktivitātes, iepriekš tās rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizētājiem;

    filmēt un veikt skaņu ierakstus, to iepriekš nesaskaņojot ar festivāla organizētājiem;

    personām, kas jaunākas par 18 gadiem, iegādāties alkoholu un cigaretes;

    ar savu uzvedību traucēt citiem apmeklētājiem vai apdraudēt viņu drošību.

Transporta kustība festivāla teritorijā ir atļauta vienīgi ar īpaša parauga atļauju, kuru izsniedz festivāla organizatori.


Telšu pilsētiņa

Informācija par telšu pilsētiņu - sadaļā Naktsmītnes.


Telšu pilsētiņas teritorijā aizliegts:

- lietot atklātu uguni (tai skaitā un ne tikai – sveces, grilus, eļļas lampas, u.tml.);
- lietot narkotiskās vielas;
- ievest mājdzīvniekus;
- ienest produktus un dzērienus stikla traukos, un jebkādus stikla izstrādājumus - saplēsti stikli var būt bīstami gan Jums, gan apkārtējiem;
- veikt jebkādu komercdarbību vai reklāmas un promo aktivitātes, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizatoriem;
- ar savu uzvedību traucēt citiem apmeklētājiem vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību.


Festivāla organizētāji novēl visiem labu atpūtu un aicina neaizmirst, ka no mums pašiem ir atkarīga festivāla atmosfēra!

_


 


SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBA
 
 
Mežpils Alus
 
 
PALDIES: